Entrada gratuita
Aberto de Martes a Domingo
de 10:30 a 14:00 e
de 16:30 a 20:00
Pechado Domingos pola tarde e Luns

Praza de Cervantes nº 12 Baixo
15704 Santiago de Compostela
Tel. 981 552807


O acibeche calou fondo en Compostela grazas á peregrinación. Moitas foron as pezas de índole relixiosa labradas en acibeche pola cofradía dos acibecheiros de Santiago de Compostela, entre os que destacan fundamentalmente dous de eles: a Vieira e o Santiago vestido de peregrino.

A Vieira convertiuse no símbolo de peregrinase grazas aos peregrinos que viñan de toda Europa e que a levaban prendida na súa vestimenta como recordo da andadura a Santiago.

O Santiago peregrino resulta unha popularización da figura de Santiago apóstolo, que o vestirían coas ropaxes características dos romeiros da época.